menu

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1: Algemene bepalingen


De.Mademoiselle Schoonheidsinstituut, is een eenmanszaak in de schoonheidsbranche gevestigd te Louisalei 3, 2660 Hoboken (België),


BTW: BE0826733671, biedt haar klanten de mogelijkheid om haar goederen online aan te kopen.Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen, ook uit het online assortiment en elke online aankoop die de klant plaatst bij De.Mademoiselle Schoonheidsinstituut.


De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van specifieke aankoopvoorwaarden voor bepaalde producten of diensten, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. Iedere met deze voorwaarden strijdige clausule zal slechts bindend zijn indien De.Mademoiselle Schoonheidsinstituut deze schriftelijk uitdrukkelijk zal hebben aanvaard.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod


Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Benelux, hiervoor wordt 16,40€ verzendingskosten aangerekend per verzending. Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.


Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met De.Mademoiselle Schoonheidsinstituut.


De.Mademoiselle Schoonheidsinstituut is wat de juistheid of de volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De.Mademoiselle Schoonheidsinstituut is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, typ-, zet- of drukfouten.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door naam handelszaak.


De.Mademoiselle Schoonheidsinstituut is gerechtigd om zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren, leveringstermijnen aan te passen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.


Artikel 4: Online aankopen


De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het online beschikbaar gestelde assortiment van De.Mademoiselle Schoonheidsinstituut online aan te kopen. De.Mademoiselle Schoonheidsinstituut is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, typ-, zet- of drukfouten.


De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant het volledige bedrag betaald heeft De.Mademoiselle Schoonheidsinstituut. De artikelen, voor bestellingen in België, lager dan 99€ inclusief BTW, worden er verzendingskosten aangerekend van 8€. Boven 99€ inclusief BTW worden de producten gratis thuis geleverd bij de klant via Bpost .


Tijdens de online shopping heeft de klant de keuze om een betalingsmogelijkheid te kiezen via Mollie:


Bancontact (Maestro)

KBC/CBC-Betaalknop

Belfius Pay ButtonArtikel 5: Eigendomsvoorbehoud


De geleverde artikelen blijven tot op het moment van de gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van De.Mademoiselle Schoonheidsinstituut . Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering of afhaling.Artikel 6 : Herroepingsrecht


De klant heeft het recht aan De.Mademoiselle Schoonheidsinstituut aangetekend en schriftelijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 5 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Eventuele leveringskosten blijven echter voor rekening van de klant.


Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 5 dagen vanaf de levering aangetekend en schriftelijk contact opnemen met De.Mademoiselle Schoonheidsinstituut en de goederen binnen de 15 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten aangetekend terug te bezorgen aan De.Mademoiselle Schoonheidsinstituut, Adres.


Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Het correct voor transport verpakken van de teruggezonden goederen is de verantwoordelijkheid van de klant.


De artikelen worden in geen geval teruggenomen:


bij gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen

artikelen waarvan de verpakking (of een gedeeltelijk ervan) geopend werd

artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezondenArtikel 7: Betalingsmogelijkheden


Tijdens uw bezoek voor uw aankoop of betaling van de behandeling(en) bij De.Mademoiselle Schoonheidsinstituut heeft de klant de keuze om een betalingsmogelijkheid te kiezen via:Contante betaling

App Bancontact

App Payconic

Onmiddellijke overschrijving via uw mobiel toestel (App)


Tijdens de online shopping heeft de klant de keuze om een betalingsmogelijkheid te kiezen via Mollie:

Bancontact (Maestro)

KBC/CBC-Betaalknop

Belfius Pay Button


Artikel 8: Klachten


Leveringen gebeuren niet door De.Mademoiselle Schoonheidsinstituut zelf. Wel in samenwerking met Bpost.


Het kan zich altijd voordoen dat de omverpakking, en op die manier ook de inhoud van uw levering, schade oploopt tijdens dit transport. Bij ontvangst van uw bestelling controleert u dan ook steeds best zo grondig mogelijk of u geen uitwendige schade (scheuren, deuken, ...) aan de geleverde dozen vaststelt. Wanneer u het document van de leverende chauffeur ondertekent, bevestigt u immers niet alleen het aantal dozen dat u heeft ontvangen, maar ook dat u aan de buitenkant van de omverpakking geen zichtbare schade heeft vastgesteld.


Bij om het even welke twijfel over de staat van het pakket, is het noodzakelijk dat u zo duidelijk mogelijk de schade aan de omverpakking omschrijft op het ontvangstdocument. Opgelet: eenmaal ondertekend voor ontvangst, zijn klachten tegen de transporteur wegens schade aan de inhoud van de omverpakking niet meer ontvankelijk. Transportschade dient dus onmiddellijk bij levering gemeld te worden op de leverbon van het transportbedrijf dat de goederen geleverd heeft, en dient tevens gecommuniceerd te worden aan De.Mademoiselle Schoonheidsinstituut


Artikel 9: Wachtwoord en login


Met betrekking tot het wachtwoord en login draagt u hierover zelf de volledige verantwoordelijkheid. De.Mademoiselle Schoonheidsinstituut heeft hier geen enkele toegang tot sinds deze gecodeerd zijn.Artikel 10: Ontvangen levering, controleer de inhoud van uw pakket


Controleer meteen na ontvangst bij u thuis uw aangekochte producten. Neem telefonisch contact met ons op binnen de 24 uren indien u iets mocht vaststellen, of indien de bestelling niet correct zou blijken te zijn. Houd ook alle binnenverpakking en informatie bij.Artikel 11: Wijziging Voorwaarden


Naam handelszaak kan deze algemene voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe algemene voorwaarden.


Messenger logo
Chat